Welkom op de site van Stichting Peuterspeelzalen Raamsdonk en Raamsdonksveer.

Onze stichting bestaat uit 2 peuterspeelzalen:
Peuterspeelzaal De Ukkepukken in Raamsdonk  en  peuterspeelzaal Duikelaartje in Raamsdonksveer.
In de submenu's vindt u allerlei informatie over de peuterspeelzaal. Tevens kunt u informatie, zoals b.v. het informatieboekje, inschrijfformulier downloaden.

U bent altijd van harte welkom om een kijkje te komen nemen op de peuterspeelzaal.
 

Hoe werkt onze Stichting.
Jonge ouders lijken steeds minder op de hoogte van het feit dat de peuterspeelzaal een belangrijke brug is tussen de veilige en gecontroleerde omgeving van thuis en het begin van de basisschool. Bij een peuterspeelzaal groeit uw peuter, samen met leeftijdgenootjes, op een educatieve, professionele wijze naar de basisschool toe.  Aan de hand van thema‚Äôs wordt onder andere de woordenschat van uw kind uitgebreid.
 
De peuterspeelzaal werkt volgens de methode startblokken van de VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie). Hierbij wordt de samenwerking met de basisscholen als belangrijke factor gezien. Door uw peuter goed te volgen en te observeren kan een eventuele ontwikkelingsachterstand of ontwikkelingsvoorsprong vroegtijdig worden gesignaleerd. Het consultatiebureau en Integrale Vroeghulp zijn hierbij belangrijke ondersteunende instanties.
 
Gedurende de periode dat uw peuter op de peuterspeelzaal verblijft, zullen de leidsters u op de hoogte houden van hun observaties. Aan het einde van de peuterspeelzaal periode krijgt u een overdrachtformulier mee voor de basisschool.
 
Indien uw kind een taalachterstand of ontwikkelingsachterstand heeft is het mogelijk om met subsidie van de gemeente (in het kader van het VVE) uw kind (extra dagdelen) naar de peuterspeelzaal te laten gaan. U kunt in overleg met de wijkverpleegkundige van het consultatiebureau hiervoor een aanvraag indienen bij de gemeente. Ook wanneer het voor ouders financieel niet haalbaar is hun peuter naar de peuterspeelzaal te laten gaan, kunnen zij een beroep doen op de gemeente. Dit gaat vaak via het consultatiebureau.
 
Vindt u het belangrijk dat uw kind ervaart hoe het is om naar school te gaan
voordat hij/zij daadwerkelijk naar de basisschool gaat? Twijfelt u dan niet en meld uw kind (vanaf 2 jaar) aan.