Welkom op de site van Stichting Peuterspeelzalen Raamsdonk en Raamsdonksveer.

Informatiebrief

Het is alweer bijna 45 jaar geleden dat de Stichting Peuterspeelzalen Raamsdonk werd opgericht.

In verband met de "Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk” die per 1 januari 2018 in werking treedt, moeten wij u helaas mededelen dat de Stichting per 31-12-2017 stopt.

De leidsters hebben met veel inzet, zorg, plezier en aandacht de peuters binnen onze gemeente een mooie tijd bezorgd en hen voorbereid op het basisonderwijs.

Ondanks dat de Stichting per 31-12-2017 stopt, blijft het mogelijk dat de peuters in Raamsdonksveer (’t Duikelaartje) en Raamsdonk (De Ukkepukken) gebruik kunnen maken van het aanbod van een peuterspeelzaal, ook wel voorschool genoemd.

 

Peuterspeelzaal ’t Duikelaartje

 Een voorbeeld van een voorschool is Trema. De ouders van de huidige peuters van ’t Duikelaartje hebben hierover reeds een informatiebrief ontvangen.

Trema is een organisatie voor welzijn en kinderopvang. Zij bieden algemeen maatschappelijk werk, sociaal cultureel werk en kinderopvang.


Bij kinderopvang denkt u misschien niet gelijk aan peuterspeelzaalwerk maar zij hebben er voor gekozen om het aanbod van de peuterspeelzaal/voorschool, te integreren in de hele dagopvang. Het is belangrijk dat alle peuters een goed voorschools aanbod krijgen, onafhankelijk of de peuter de hele dag naar de locatie komt of alleen voor het voorschools programma van 5 uur per week. Zij voldoen aan alle kwaliteitseisen van de ‘Wet Harmonisatie’ en ‘Wet innovatie Kwaliteit Kinderopvang’.


Harmonisatie

Vanaf 1 januari 2018 treedt ‘Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk’ in werking.

 Dit betekent voor de ouders dat:

1.         een deel van de ouders via de kinderopvangtoeslag een bijdrage krijgt van het           

  Rijk in de kosten voor de voorschool. Grofweg zijn dit de tweeverdienende ouderparen.

2.         een deel van de ouders krijgt een tegemoetkoming van de kosten voor de voorschool van de gemeente. Grofweg zijn dit de ouderparen waarvan één van de ouders een betaalde baan heeft.


Wilt u alvast kijken wat de bijdrage van het Rijk of van de gemeente wordt?
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvangtoeslag/vraag-en-antwoord/hoeveel-kinderopvangtoeslag-krijg-ik

Normaliter heeft u een contract voor uw peuter en een kinderopvang nodig voordat u een aanvraag bij de Belastingdienst of een aanvraag voor subsidie van de gemeente kunt doen.

 

Recht op kinderopvangtoeslag


Wanneer u recht heeft op kinderopvangtoeslag moet u de toeslag aanvragen bij de Belastingdienst. Ga naar
www.belastingdienst.nl/toeslagen 

U kunt op deze site alle informatie vinden om de toeslag aan te vragen. U kunt de toeslag aanvragen vanaf 1 november. Als u de toeslag aanvraagt voor 15 november 2017 dan geeft de Belastingdienst aan dat u in de meeste gevallen op 9 december 2017 in ‘Mijn toeslagen’ kunt zien hoeveel toeslag u krijgt.


Recht op subsidie van de gemeente

Wanneer u recht heeft op subsidie van de gemeente werkt dat op een iets andere manier dan u tot nu toe gewend bent. Nu was het zo dat de gemeente onafhankelijk van uw inkomen een bijdrage gaf rechtstreeks aan de peuterspeelzaal.
Vanaf 2018 gaat de gemeente een bijdrage geven naar inkomen.

 

Onderstaand treft u de gegevens aan van Trema:

 

Kinderdagverblijf Fiësta
Rembrandtlaan 5
4941ZA Raamsdonksveer
LRPK nr. 123473299

telefoonnummer Trema: 0183-408444

mailadres: kov@trema.org.

 

Peuterspeelzaal De Ukkepukken in Raamsdonk

 

Zodra er duidelijkheid is over wie de opvang gaat verzorgen voor de peuters in Raamsdonk zullen de gegevens op onze website worden geplaatst.

 

Tot slot

Het bestuur wil alle ouders bedanken en voor het in de peuterspeelzaal gestelde vertrouwen gedurende de tijd dat hun peuter(s) op de peuterspeelzaal heeft/hebben doorgebracht.

Uiteraard wil het bestuur ook alle (inval)leidsters bedanken voor hun inzet en betrokkenheid in de afgelopen jaren.